Over hond veilig Nederland

Hond Veilig Nederland is een initiatief van Stichting Alert.

Stichting Alert is opgericht in 2014 en is ontstaan uit hondentrainingsschool opgericht door Yvette van Veldhuijsen. Yvette heeft jarenlange ervaring met het trainen van allerlei soorten dieren, waarvan in het bijzonder honden. Zij heeft zich gespecialiseerd in het trainen van honden met moeilijk gedrag. Vanuit haar specialisatie als honden-gedragsdeskundige is vanuit cliënten de vraag ontstaan honden op te vangen en/of te herplaatsen, wat zij geruime tijd op persoonlijke titel heeft opgepakt. 

De stichting krijgt dagelijks meldingen van diverse bijtincidenten. Wij zien het aantal bijtincidenten in Nederland stijgen. Zowel tussen honden onderling of op de mens gericht. Hond Veilig Nederland wil dit bij de kern aanpakken. Om dit te doen is er een nieuwe vorm van opvang- en trainingsfaciliteit nodig. 

Successen

Hond Veilig Nederland bereikt haar successen veelal door haar nieuwe manier van opvang in een huiselijke sfeer waardoor gerichte training van de honden en hun diverse problemen mogelijk is. Met name de unieke huiskamersetting van de opvang draagt bij aan de mogelijkheid om het gedrag van de opvanghonden te testen en in real-life situaties te ervaren waardoor de opvanghonden van Hond Veilig Nederland veilig teruggeplaatst kunnen worden in de maatschappij. De risico’s voor de maatschappij worden op die manier geminimaliseerd. Deze setting zorgt dat het welzijn van de opvangdieren geoptimaliseerd is. 

Uniek team

Daarnaast werken we met een uniek team dat we hebben samengesteld op basis van verschillende expertises n.l. gedragstherapie, medische zorg, testen en training. De open houding naar iedere potentiële nieuwe klant is het visitekaartje van de stichting. Hond Veilig Nederland helpt ook in de meest moeilijke situaties en reageert acuut wanneer kinderen in de situatie gevaar lopen.

Hond Veilig Nederland gelooft in een samenleving tussen honden en mensen zonder gevaarlijke (bijt) incidenten. We streven ernaar om een plek te realiseren waar zowel baas als hond een steuntje in de rug krijgen en zich welkom en veilig voelen. Voor zowel honden als mensen geldt dat een eigen plaats in de samenleving, meer omvat dan de primaire levensbehoeften. Een doel of toekomstperspectief en fysieke en mentale uitdaging zijn naar onze mening essentieel om als individuen zelfstandig samen te leven zonder onnodige incidenten. 

Positieve bekrachtiging

Qua hondentraining gaat Hond Veilig Nederland in eerste instantie uit van positieve bekrachtiging, maar verliest daarbij niet de realiteit uit het oog dat in sommige gevallen een negatieve prikkel de enige manier is om bepaald gedrag binnen een redelijke termijn te veranderen. 

Een hond die goed gefokt is, netjes is opgevoed, voldoende uitgedaagd wordt, de juiste hoeveelheid prikkels krijgt is een sociale hond waarbij de kans op agressie en bijtincidenten geringer is. 

Kwetsbare honden

Er is in Nederland een grote groep kwetsbare honden bij wie aan deze levensbehoeften niet voldoende voldaan wordt. Uiteindelijk wacht deze honden vaak onherroepelijk een voortijdig einde in de vorm van euthanasie omdat er niet meer met deze honden samengeleefd kan worden vanwege onaangepast of agressief gedrag. 

Preventie

Wij geloven dat bijtincidenten deels voorkomen kunnen worden en dat dit in een zo vroeg mogelijk stadium dient te gebeuren door voorlichting en door honden en (aspirant) eigenaren te begeleiden. Daarbij is een verantwoorde plaatsbaarheid in de toekomst de belangrijkste graadmeter.

Help ons helpen

Maandelijks ontvangen we meer dan 100 aanvragen voor opvang van honden. De meeste hiervan moeten we afwijzen, omdat onze locatie nog te klein is om deze honden op te nemen. Deze honden zijn een potentieel gevaar voor de maatschappij.

Wist je dat doneren belastingvoordeel oplevert?

Meer informatie over belastingvoordeel van bijvoorbeeld een periodieke of een eenmalige gift vind je via onderstaande link.
Meer info

Wil je een schenking doen aan ons? Via onderstaande link vind je een model van een schenkingsovereenkomst.
Model document


Rechtstreeks overmaken naar ons? 

Je kunt rechtstreeks doneren naar ons rekeningnummer:

NL47INGB0005431174 t.n.v. Stichting Alert hondenopvang