Nalaten

Laat de liefde voor honden door leven via een nalatenschap aan HondVeiligNederlandNalaten aan de vergeten honden

De liefde voor honden is voor veel mensen een reden om HondVeiligNederland, een initiatief van Stichting Alert, op te nemen in hun testament.
Honden geven het leven kleur. Sommigen dreigen echter tussen wal en schip te raken. Jouw steun is onmisbaar om ze te redden. Met een gift in jouw testament laat je zien hoeveel de honden voor je betekenen.
Wil je van gedachten wisselen in een persoonlijk gesprek? Neem contact op met Marco Unger of Yvette van Veldhuijsen voor een afspraak om het een en ander door te nemen.

Contact Marco Unger
Contact Yvette van Veldhuijsen
 

Testament

Om een goed doel zoals Stichting Alert te laten delen in jouw nalatenschap, heb je een testament nodig. Je kunt dit zelf online regelen, of via een notaris. Wij ondersteunen je graag bij de voorbereidingen.
Het bedrag dat je aan ons nalaat, kun je bestemmen voor een onderwerp dat jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld voorlichting, training of een speciaal project. We adviseren je graag over de mogelijkheden.
 

Executeur

Onder bepaalde voorwaarden kun je Stichting Alert ook benoemen tot executeur. Wij zorgen dan dat alles conform jouw wensen wordt geregeld. Neem hierover vooraf contact. Zo krijgt jouw nalatenschap voor ons een persoonlijk gezicht.
 

ANBI

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) betaalt Stichting Alert géén erfbelasting. Wat je aan ons nalaat, komt dus volledig ten goede aan een hondveilig Nederland.
 

Wettelijke verdeling van de nalatenschap

Jouw nalatenschap omvat al het materiële dat je achterlaat. Je spaargeld, een eigen huis, maar ook kleding, sieraden, meubilair horen hierbij, net als je schulden en vorderingen.

Heb je géén testament gemaakt, dan vindt bij je overlijden een wettelijke verdeling van geld en goederen plaats. Jouw vermogen komt dan terecht bij je wettige erfgenamen.

Als eersten komen de langstlevende echtgenoot / geregistreerd partner en eventuele kinderen in aanmerking. De langstlevende echtgenoot / partner krijgt volgens de wet het vruchtgebruik over je gehele nalatenschap, de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot.

Heb je geen partner of kinderen, dan zijn je ouders en eventuele broers en zussen je wettige erfgenamen. Is een broer of zus inmiddels overleden dan treden hun eventuele kinderen in hun plaats en komt een deel van je erfenis dus terecht bij je neefjes of nichtjes. Daarna komen je (over)grootouders en hun wettelijke nakomelingen in aanmerking. Als er echt geen andere familie is (tot de 4e graad) valt je nalatenschap toe aan de staat.

Heb je geen directe nabestaanden of familie dan is het dus raadzaam een testament op te stellen waarin je zelf je erfgenamen benoemt. Ook bij complexe gezinssituaties, zoals stiefkinderen of kinderen uit een eerder huwelijk, is het verstandig je erfopvolging via een testament te regelen.
 

Speciale wensen

Wil je afwijken van de wettelijke verdeling en zelf bepalen bij wie jouw nalatenschap terecht komt? Dan is een testament noodzakelijk! Zo kun je bijvoorbeeld een vriend, buurvrouw of goed doel zoals Stichting Alert laten delen in jouw nalatenschap.
 

Fonds op naam

Het bedrag dat je aan ons nalaat, kun je bestemmen voor een specifieke bestemming. Ook kun je via jouw testament je eigen ‘Fonds op naam’ oprichten. Let erop dat je het doel ruim genoeg formuleert. We adviseren je graag over een passende formulering.
 

Zelf online regelen

Wil je geen al te bijzondere dingen? Dan kun je je testament zelf online regelen. In je eigen tempo stel je eenvoudig én relatief goedkoop jouw testament op. Daarin kun je ook een gift doen voor HondVeiligNederland, of Stichting Alert opnemen als erfgenaam. Een handige service als het gaat om een ‘standaard’-nalatenschap.
 

Hulp van de notaris

Heb je specifieke wensen? Dan ga je naar een notaris. Met een goede voorbereiding kun je tijd en geld besparen. We hebben een aantal zaken op een rij gezet die je kunt overwegen voor je de notaris bezoekt. Ook het verschil tussen een legaat en een erfstelling wordt hier toegelicht.

Kosten
Een eerste oriënterend gesprek met de notaris is vaak gratis. De tarieven voor een testament zijn vrij. Ze hangen samen met de complexiteit van je situatie en de speciale wensen die je wilt vastleggen. Bespreek dus vooraf met je notaris wat je kunt verwachten.

Wijzigen
Een testament kun je te allen tijde weer wijzigen. Je moet hiervoor wel naar de notaris om een nieuw testament op te maken waarin je het oude testament herroept.
 

Checklist voor het notarisbezoek

Ga je binnenkort naar de notaris? Hieronder een aantal tips ter voorbereiding.

  • Maak een globaal overzicht van je bezittingen, schulden en verplichtingen. Denk aan onroerend goed, saldi van (spaar)rekeningen, je effectenportefeuille, waardevolle kunst en kostbare apparatuur.
  • Bedenk wie je wilt opnemen in je testament en wat je aan hen wilt nalaten.
  • Noteer andere belangrijke wensen die je wilt vastleggen. Bijvoorbeeld over je uitvaart, de zorg voor je huisdieren, de voogdij over je kinderen.
  • Bedenk wie je executeur kan zijn. Bespreek deze wens van tevoren met de beoogde executeur(s).

 

Legaat of erfstelling?

Je kunt op twee manieren nalaten: via een legaat of een erfstelling. Wat zijn de verschillen?

Legaat
Met een legaat laat je een bepaald bedrag in geld, een goed (zoals een huis, een waardevol schilderij of een stuk grond) of een effectenportefeuille na aan een door jou zelf uitgekozen persoon of instelling, de ‘legataris’.

Erfstelling
Met een erfstelling benoem je Stichting Alert tot jouw (mede)erfgenaam. Na uitkering van alle legaten en vereffening van eventuele schulden wordt de resterende nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. In je testament leg je de verdeling vast.

Belangrijke verschillen met een legaat
Afhankelijk van de bepalingen in je testament kunnen erfgenamen verantwoordelijk zijn voor belangrijke besluiten. Zij moeten bijvoorbeeld instemmen met de verkoopprijs van je huis of het moment bepalen waarop je effectenportefeuille wordt verzilverd. Met een groot aantal erfgenamen kan dit behoorlijk ingewikkeld worden. Een legataris heeft over deze besluiten géén zeggenschap.
Erfgenamen erven in principe ook jouw eventuele schulden. Daarom zal Stichting Alert een erfstelling altijd beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaarden. Daarmee voorkomen we dat we aansprakelijk worden voor schulden van een negatieve nalatenschap. Bij een legaat is dit niet aan de orde.
 

Vermelding van Stichting Alert in je testament

De statutaire naam van HondVeiligNederland / Stichting Alert is:
Stichting Alert Hondenopvang- en trainingscentrum te Apeldoorn
 

Stichting Alert als executeur

Het is raadzaam in je testament een executeur te benoemen, die je begrafenis of crematie regelt en zorgt voor de afwikkeling van jouw nalatenschap. Je kunt Stichting Alert benoemen tot executeur. Voorwaarde hiervoor is dat Stichting Alert (mede)erfgenaam is of een substantieel legaat van je krijgt. Gezien de verantwoordelijkheid van het executeurschap is vooraf contact gewenst.
 

Erfbelasting

Houd bij de verdeling van jouw nalatenschap rekening met de verschuldigde erfbelasting. De actuele belastingpercentages en vrijstellingen vind je op de site van de Belastingdienst.

Stichting Alert betaalt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) géén erfbelasting. Jouw nalatenschap komt volledig ten goede aan de initiatieven voor een HondVeiligNederland.
 

Informatie voor executeurs en nabestaanden

Wil je in contact komen met Stichting Alert omdat er een bedrag aan ons is nagelaten? Of is er met spoed actie nodig omdat Stichting Alert als executeur moet optreden?
 

Stichting Alert is erfgenaam of krijgt een legaat

Voor de afwikkeling van de nalatenschap kun je contact met ons opnemen via het formulier.
 

Afhandeling nalatenschap
 

Stichting Alert is executeur

Als Stichting Alert is benoemd tot executeur, moeten wij in geval van een overlijden met spoed bereikbaar zijn. Vooral als het gaat om het verzorgen van de uitvaart, de zorg voor huisdieren of het veiligstellen van bezittingen is snel handelen een vereiste.

Hier vind je onze contactgegevens:

Yvette van Veldhuijsen: 06-27337735
Marco Unger: 06-19963037

NB deze gegevens zijn alleen voor spoedgevallen wanneer Stichting Alert moet optreden als executeur.
 

Overboeken? Neem eerst contact op!

Neem voordat je een bedrag overmaakt altijd eerst contact op met ons via het speciale formulier met de gegevens van de overledene (liefst naam, laatst bekende adres, geboorte- en overlijdensdatum en datum testament). Wij kunnen je dan de nodige gegevens verstrekken voor de verdere financiële afhandeling.

Bankrekening NL47INGB0005431174 ten name van Stichting Alert hondenopvang, met de vermelding  nalatenschap plus de naam van de overledene.