Onze missie

Stichting Alert ontwikkelt verschillende activiteiten en voorlichting om het hondenleven te verrijken en zo te werken aan het welzijn van zowel eigenaar als hond.

Een veilig plek bieden waar geoefend kan worden met honden met een randje. Honden met angsten, agressie kunnen enorm verbeteren qua gedrag als ze in een veilige setting kunnen oefenen maar ook hun energie kwijt kunnen op een verantwoorde manier.

Ook oefent de stichting met haar expertise invloed uit op lokale en nationale wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Het kan echter zijn dat deze algemene preventieve maatregelen geen directe invloed hebben op het leven van een individuele hond. Als het dan toch “mis” gaat en er kansen zijn in een andere setting vangt de Stichting deze honden op waarbij de te verwachten plaatsbaarheid een belangrijke graadmeter is. En krijgen ze die extra of speciale aandacht.

Deze opvang vindt plaats volgens de eisen die wij stellen aan de opvang van de toekomst (transparantie, opvang in roedel en huiselijke omgeving en intensieve begeleiding). De stichting richt zich bij al haar activiteiten op een bijzondere doelgroep van honden.