Grote giften

HondVeiligNederland werkt hard aan een maatschappij waar hond en mens veilig kunnen leven.​Wij werken aan een land waarin honden beter begrepen worden, waardoor er minder bijtincidenten plaatsvinden.  Waarin hondeneigenaren signalen die de hond ons geeft beter begrijpen. Doe je met ons mee? Met een grote gift kunnen we grote stappen zetten. Samen overleggen we waar jouw gift het best tot zijn recht komt. Jouw wensen staan daarbij centraal.

Je kunt ook de uitvoering van een specifiek project financieren. Bijvoorbeeld voor voorlichtingscampagnes naar een breder publiek en educatieve projecten op scholen.

Meteen overboeken?

Je kunt ook een gift storten op bankrekening NL47INGB0005431174 ten name van Stichting Alert hondenopvang, met de vermelding ‘gift’. Jouw gift is dan niet gekoppeld aan een specifiek initiatief.

Fiscaal voordeel

Voor de aftrekbaarheid van losse (eenmalige, niet-periodieke) giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Deze zijn gerelateerd aan jouw inkomen. Actuele informatie vind je op de site van de Belastingdienst.

Persoonlijk contact

Je kunt met ons bespreken wat jouw wensen zijn, zodat we samen tot een mogelijk initiatief kunnen komen.

Contact