Over Hond Veilig Nederland

Hond Veilig Nederland is een initiatief van Stichting Alert en ziet dagelijks een stijgende lijn in het aantal bijtincidenten in Nederland. Zowel tussen honden onderling of op de mens gericht, er komen steeds meer aanmeldingen binnen. Hond Veilig Nederland wil dit bij de kern aanpakken. Om dit te doen is er een nieuwe vorm van opvang- en trainingsfaciliteit nodig. 

Hond Veilig Nederland bereikt haar successen veelal door haar nieuwe manier van opvang in een huiselijke sfeer waardoor gerichte training van de honden en hun diverse problemen mogelijk is. Met name de unieke huiskamersetting van de opvang draagt bij aan de mogelijkheid om het gedrag van de opvanghonden te testen en in real-life situaties te ervaren waardoor de opvanghonden van Hond Veilig Nederland veilig teruggeplaatst kunnen worden in de maatschappij. De risico’s voor de maatschappij worden op die manier geminimaliseerd. Deze setting zorgt dat het welzijn van de opvangdieren geoptimaliseerd is. 

 Ook is de samenstelling van het team met deskundigen, op de gebieden van gedragstherapie, medische zorg, testen en training uniek. De open houding naar iedere potentiële nieuwe klant is het visitekaartje van de stichting. Hond Veilig Nederland helpt ook in de meest moeilijke situaties en reageert acuut wanneer kinderen in de situatie gevaar lopen.

Hond Veilig Nederland gelooft in een samenleving tussen honden en mensen zonder gevaarlijke (bijt) incidenten. We streven ernaar om een plek te realiseren waar zowel baas als hond een steuntje in de rug krijgen en zich welkom en veilig voelen. Voor zowel honden als mensen geldt dat een eigen plaats in de samenleving, meer omvat dan de primaire levensbehoeften. Een doel of toekomstperspectief en fysieke en mentale uitdaging zijn naar onze mening essentieel om als individuen zelfstandig samen te leven zonder onnodige incidenten. 

Qua hondentraining gaat Hond Veilig Nederland in eerste instantie uit van positieve bekrachtiging, maar verliest daarbij niet de realiteit uit het oog dat in sommige gevallen een negatieve prikkel de enige manier is om bepaald gedrag binnen een redelijke termijn te veranderen. 

Een hond die goed gefokt is, netjes is opgevoed, voldoende uitgedaagd wordt, de juiste hoeveelheid prikkels krijgt is een sociale hond waarbij de kans op agressie en bijtincidenten geringer is. 

Er is in Nederland een grote groep kwetsbare honden bij wie aan deze levensbehoeften niet voldoende voldaan wordt. Uiteindelijk wacht deze honden vaak onherroepelijk een voortijdig einde in de vorm van euthanasie omdat er niet meer met deze honden samengeleefd kan worden vanwege onaangepast of agressief gedrag. 

Wij geloven dat bijtincidenten deels voorkomen kunnen worden en dat dit in een zo vroeg mogelijk stadium dient te gebeuren door honden en (aspirant) eigenaren te begeleiden. Daarbij is een verantwoorde plaats- baarheid in de toekomst de belangrijkste graadmeter.